Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Zákaz návštěv

S účinností od 1.11.2021 jsou zakázány návštěvy ve všech vnitřních prostorech organizace.

Pravidla pro návštěvy:

Každý návštěvník se prokáže při vstupu do areálu organizace dokladem o absolvování PCR tesu ne starším 72 hodin nebo antigenním testem ne starším než 24 hodin s negativním výsledkem nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době do 180 dnů před datem návštěvy nebo očkováním dle platného schématu. Pokud toto návštěvník nesplní, nebude mu návštěva umožněna. Po předchozí domluvě se zdravotní sestrou je možnost se podrobit ve všední den testování antigenním testem v organizaci. Doklad zaměstnanec ve službě ofotí a přiloží k dotazníku o bezinfekčnosti.

Všechny návštěvy při vstupu do areálu organizace musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest – RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 A VYŠŠÍ. Návštěvníci obdrží respirátor při vstupu do areálu organizace v případě potřeby.

Všichni návštěvníci vyplní dotazník o bezinfekčnosti – Příloha č. 1, bez tohoto nemohou pobývat v areálu organizace. Za nezletilé osoby a osoby s omezenou svéprávností vyplní dotazník o bezinfekčnosti jejich doprovod.

Všem přicházejícím návštěvníkům bude při vstupu změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu 37,5 stupňů Celsia a vyšší či vykazuje některý další příznak respiračního onemocnění, je návštěva zakázána.

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby a maximálně dvě nezletilé osoby ve stejném čase pro jednoho uživatele.

Návštěva udržuje odstup 2 metry od ostatních osob pohybujících se v areálu organizace.

Pravidla pro návštěvy jsou zveřejněna a vyvěšena na vstupních dveřích.

Přijímání a průběh návštěvy zajišťují pracovníci přímé péče ve službě.

Pro návštěvy se vyhrazují pouze venkovní prostory-zahrada.