Aktuality

Informace o aktuálním dění jsou zveřejňovány na našem facebooku 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

 

Pravidla pro návštěvy:

 - Každý návštěvník se prokáže při vstupu do areálu organizace dokladem o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testem na přítomnost antiviru SARS CoV-2 ne starším než 48 hodin s negativním výsledkem nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době do 90 dnů před datem návštěvy. Pokud toto návštěvník nesplní, nebude mu návštěva umožněna. Doklad zaměstnanec ve službě ofotí a přiloží k dotazníku o bezinfekčnosti.

- Všechny návštěvy při vstupu do areálu organizace musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest – RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 A VYŠŠÍ. Návštěvníci obdrží respirátor při vstupu do areálu organizace v případě potřeby.

- Všichni návštěvníci vyplní dotazník o bezinfekčnosti – bez tohoto nemohou pobývat v areálu organizace. Za nezletilé osoby a osoby s omezenou svéprávností vyplní dotazník o bezinfekčnosti jejich doprovod.

- Všem přicházejícím návštěvníkům bude při vstupu změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu 37,5 stupňů Celsia a vyšší či vykazuje některý další příznak respiračního onemocnění, je návštěva zakázána.

- Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby a maximálně dvě nezletilé osoby ve stejném čase pro jednoho uživatele.

- Návštěva udržuje odstup 2 metry od ostatních osob pohybujících se v areálu organizace.

- Pravidla pro návštěvy jsou zveřejněna a vyvěšena na vstupních dveřích.

- Přijímání a průběh návštěvy zajišťují pracovníci přímé péče ve službě.

Pro návštěvy se vyhrazují pouze venkovní prostory-zahrada.

 

Mgr. Jana Lachmanová

V Hodkovicích nad Mohelkou 9.3.2021


Nepřihlášený