Aktuality

Informace o aktuálním dění jsou zveřejňovány na našem facebooku 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

 

Pravidla vstupu do organizace: aktualizováno 24.5.2021

Všechny osoby vstupující do vnitřních prostor organizace jsou povinny používat ochranné prostředky dýchacích cest – RESPIRÁTOR TŘÍDY FFP2 A VYŠŠÍ.

- Každá osoba se prokáže při vstupu do vnitřních prostor organizace dokladem o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testem na přítomnost antiviru SARS CoV-2 ne starším než 48 hodin s negativním výsledkem nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době do 180 dnů před datem vstupu nebo očkováním dle platného schématu. Po předchozí domluvě se zdravotní sestrou je možnost se podrobit ve všední den testování POC testem v organizaci. Pokud některou z variant osoba nesplní, nebude jí vstup umožněn. Doklad zaměstnanec ve službě ofotí a přiloží k dotazníku o bezinfekčnosti.

- Všechny vstupující osoby vyplní dotazník o bezinfekčnosti, bez tohoto nemohou pobývat ve vnitřních prostorech organizace. Za nezletilé osoby a osoby s omezenou svéprávností vyplní dotazník o bezinfekčnosti jejich doprovod.

- Všem osobám bude při vstupu změřena teplota. Pokud osoba má teplotu 37,5 stupňů Celsia a vyšší či vykazuje některý další příznak respiračního onemocnění, je vstup zakázán.

- Přijímání a průběh návštěvy zajišťují pracovníci ve službě.

Mgr. Jana Lachmanová

V Hodkovicích nad Mohelkou 24.5.2021


Nepřihlášený