Aktuality

Informace o aktuálním dění jsou zveřejňovány na našem facebooku 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

 

Vážené rodiny, vážení opatrovníci, milí návštěvníci, vzhledem k tomu, že od 25.5.2020 jsou již možné návštěvy v pobytových zařízeních, dáváme k dispozici bližší informace

Postup pro aplikaci návštěv u uživatelů:

- Všechny návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Návštěvníci obdrží při vstupu jednorázové návleky na obuv a v případě potřeby také jednorázovou roušku.

- Všichni návštěvníci u vstupu vyplní dotazník o bezinfekčnosti – bez tohoto nebudou vpuštěni do budovy. Za nezletilé osoby a osoby s omezenou svéprávností vyplní dotazník o bezinfekčnosti jejich doprovod.

- Všem přicházejícím návštěvníkům bude před vstupem změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu 37,0 stupňů Celsia a vyšší nebo vykazuje pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

- Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby a maximálně dvě nezletilé osoby ve stejném čase.

- Potenciální návštěvníci si zamluví budoucí termín návštěvy na telefonním čísle 725 362 397 u sociální pracovnice pí Makovcové.

- Čas návštěvy je omezen na 1,5 hodiny pro jednu návštěvu.

- Pro návštěvy je vyčleněna zasedací místnost v budově Domova – Liberecká 451 nebo v prostoru zahrady. Do ostatních prostor organizace nemají návštěvy přístup.

- Návštěva udržuje odstup 2 metry od ostatních osob pohybujících se v prostorách organizace.

- Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

- Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné vyvětrání návštěvní místnosti.

- Pravidla pro návštěvy budou zveřejněna a vyvěšena na vstupních dveřích.

- Přijímání a průběh návštěvy, dezinfekci a větrání zajišťují pracovníci přímé péče ve službě.

- Přijímání návštěv je možné od 25.5.2020 včetně.

- Odchody uživatelů s návštěvou mimo areál organizace jsou možné od 8.6.2020.

Mgr. Jana Lachmanová

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 19.5.2020


Nepřihlášený