Aktuality

Informace o aktuálním dění jsou zveřejňovány na našem facebooku 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

 

Aktualizace pro aplikaci návštěv u uživatelů:

 

  • Všechny návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Návštěvníci obdrží při vstupu v případě potřeby jednorázovou roušku.
  • Všichni návštěvníci u vstupu vyplní dotazník o bezinfekčnosti – Příloha č. 1, bez tohoto nebudou vpuštěni do budovy. Za nezletilé osoby a osoby s omezenou svéprávností vyplní dotazník o bezinfekčnosti jejich doprovod.
  • Všem přicházejícím návštěvníkům bude před vstupem změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu 37,0 stupňů Celsia a vyšší nebo vykazuje pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby a maximálně dvě nezletilé osoby ve stejném čase pro jednoho uživatele.
  • Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.
  • Návštěva udržuje odstup 2 metry od ostatních osob pohybujících se v prostorách organizace.
  • Pravidla pro návštěvy budou zveřejněna a vyvěšena na vstupních dveřích.
  • Přijímání a průběh návštěvy zajišťují pracovníci přímé péče ve službě.

 

Mgr. Jana Lachmanová

 

V Hodkovicích nad Mohelkou                                        

16.6.2020     


Nepřihlášený