Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Ceník

Ceník služeb

Ceny jsou stanoveny v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách (dále jen Zákon).

Platnost od 1. 1. 2011, aktualizace 1.8.2022

Ceník - ubytování

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ceník - platný od 1.8.2022

typ ubytování

Kč/den     

Kč/měsíc (31 dní)

Dům Jiří – jednolůžkový pokoj – lůžko

    250,-    

7.750,-

Dům Jiří – dvoulůžkový pokoj – lůžko

240,-

7.440,-

Dům Petr

pokoj užívaný 1 uživatelem – lůžko

pokoj užívaný 2 uživateli – lůžko

 Dům Jana

pokoj – lůžko 


250,-

240,-

 


250,-


7.750,-

7.440,-7.750,-


Ceník - ubytování

Chráněné bydlení - ubytování

Ceník - platný od 1.8.2022

typ ubytování

Kč/den

Kč/měsíc (31 dní)

Byt 1 (1+ KK, 3.p.)   jednotlivec

250,-

7.750,-

Byt 2 (1+KK, 3.p.)    jednotlivec

250,-

7.7.50,-

                                  pár (dvojice)/lůžko

240,-

7.440,-

Byt 3 (1+KK, 2.p.)    jednotlivec

250,-

7.750,-

Byt 4  (2+KK) pokoj jednotlivec

250,-

7.750,-

                         pokoj pár (dvojice)/lůžko

240,-

7.440,-

Chráněné bydlení - ubytování

Ceník - platný od 1.8.2022

typ ubytování

Kč/den

Kč/měsíc (31 dní)

lůžko

240,-

       7.440,-

Ceník - stravování

Domov pro osoby se zdravotním postižením

položka

celkem

snídaně

 

oběd

večeře

2. večeře

potraviny

    160,-

50,-

 

65,-

45,-

potraviny dieta

    170,-

50,-

 

65,-

45,-

10,-

Chráněné bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou a v Liberci

položka

celkem

snídaně

oběd

večeře

potraviny

režie

  170,-

      0,-

1x

1x

1x

 

celkem

  170,-/den

Ceník úkonů

A. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:                                                          
Název úkonu dle Vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů     

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                             

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík
 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 5. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Pomoc při použití WC

D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                  

 1. Pracovně výchovná činnost
 2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 4. Volnočasové a zájmové aktivity

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                               

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

F Sociálně terapeutické činnosti,                                                                        

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

G Pomoc při uplatňování práv, oprávněných a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                                                                          

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práva a oprávněných zájmů

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za sociální služby (ubytování a stravu) a úkony péče ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Chráněné bydlení v Liberci + v Hodkovicích nad Mohelkou

Ceník - platný od 1.8.2022

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Chráněném bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:                                                                                                                                                                              
Název úkonu dle Vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů                                                         

CHB C) Pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                135 Kč/ hod.

 • CHB C 1) Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti                                                                     
 • CHB C 2) Pomoc při údržbě domácích spotřebičů                                                                                  
 • CHB C 3) Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci  s nákupy s běžnými pochůzkami       

CHB D) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:                                       135 Kč/ hod. 

 • CHB D 1) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím  
 • CHB D 2) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností    
 • CHB D 3) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • CHB D 4) Podpora v oblasti partnerských vztahů      
 • CHB D 5) Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu                                                                      

CHB E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím                   135 Kč/ hod.  

 • CHB E 1) Doprovázení do denního stacionáře, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět                                    
 • CHB E 2) Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů                 
 • CHB E 3) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  

CHB F) Sociálně terapeutické činnosti:                                                               135 Kč/ hod.                                                               
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob                                                             

CHB G) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí                       135 Kč/ hod.                                        

 • CHB G 1) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů                            
 • CHB G 2) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

CHB H Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro os. hygienu    135 Kč/hod.

 • CHB H 1) Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • CHB H 2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • CHB H 3) Pomoc při použití WC       

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Maximální výše úhrady činí 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v tabulce účtovaných úkonů pro chráněné bydlení písm. c), e) a g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Fakultativní činnosti

Ceník - platný od 1.8.2022

Výlety, ozdravné pobyty tuzemské i zahraniční, exkurze, plavání v bazénu a podobně.
S nabídkou a cenami je uživatel seznámen klíčovým pracovníkem, informace jsou zároveň aktuálně k dispozici na nástěnkách na Domově a v Centru aktivity.

Úhrada za pobyt partnera, rodičů, známých (viz Návštěvní řád)

 • 1. noc – 250 Kč/noc

– za noc je považována doba mezi 22.00 – 6.00 hod.

Doprava realizovaná služebními vozidly DCA

 • Osobní vozidlo  (5 místné)                      9 Kč/km
 • Dodávkové vozidlo (9 místné)                11 Kč/km
 • (k použití při jízdách požadovaných uživatelem – např. odvoz do rodiny a zpět, do práce, na úřady, za službami, stěhování, kulturní a sportovní akce apod.)
 • (lze zajistit i dopravu taxi – cena dle ceníků taxislužby – zajišťuje klíčový pracovník)

Telefonní hovory (výhradně z pevné linky):

 • místní hovory                                 dle vyúčtování operátora
 • meziměstské hovory                     dle vyúčtování operátora
 • mobilní sítě                                     dle vyúčtování operátora