GDPR

Bc. Roman Šikola -  manažer bezpečnosti informací a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 356 mobil +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

E-mailová adresa: lachmanova@dcahodkovice.cz - pro zasílání žádostí a námitek


Nepřihlášený