Hodnocení služeb

V roce 2019 nebyla zaznamenána žádná reakce ze strany občanů prostřednictvím Dotazníku spokojenosti občanů zveřejněného na našich stránkách. 

Vyhodnocení poskytovaných služeb uživateli za rok 2016: 

Vyhodnocení posyktovaných služeb uživateli za rok 2017:

Vyhodnocení poskytovaných služeb uživateli za rok 2018


Nepřihlášený