Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Zakázky zadávané dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsou zveřejňovány na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Výběrová řízení

V současné době neprobíhají žádná výběrová řízení.

Transformace

1.7.2013 se Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Hodkovice nad Mohelkou zapojila do  projektu v rámci výzvy č. 87 vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Naše zařízení si v rámci projektu určilo směr, kterým se chceme v příštích letech ubírat.

Vizí zařízení Domov a Centrum aktivity, p.o. je:

  • poskytovat dospělým lidem se zdravotním postižením služby, jenž jim umožní žít život v přirozeném prostředí většinové společnosti bez prvků ústavnosti.
  • V průběhu 5 let bude zachována stávající kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Služba bude určena pro klienty se střední a vysokou mírou podpory.
  • Kapacita služby Chráněné bydlení bude zvýšena na 20 klientů a poskytována v běžné zástavbě v lokalitách Liberec, Hodkovice a nejbližší okolí.
  • Součástí plánu bude také registrace nové služby Podpora samostatného bydlení s kapacitou 4 klienti.

Projektová část zaměřená na tzv. měkké dovednosti procesu transformace, tj. vytvoření metodik spojených s procesem transformace, nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vzdělávání pracovníků zapojených do procesu transformace, zpracování transformačních plánu apod. byla ukončena k 30.6.2015.

Proces byl podporován z projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“ (reg. č.: Z.1.04/3.1.03/87.00022) realizovaný Centrem podpory transformace o.p.s.

Více informací o transformaci sociálních služeb najdete na stránkách Národního centra podpory transformace sociálních služeb:  http://www.trass.cz/ 

Bližší informace o transformaci v Libereckém kraji naleznete na:

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-prispevkovych-organizaci-/transformace-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje/transformace-v-libereckem-kraji