LOGO DC Hodkovice

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace Hodkovice nad Mohelkou

O nás

O nás

Zřizovatelem zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace je Liberecký kraj, který zařízení zároveň také financuje

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor služby 441 88 92)

 • poskytujeme v Hodkovicích nad Mohelkou, Liberecká 451,  Liberecká 741, Českodubská 783, Mánesova 494, PSČ 463 42

V budově Jiří v ulici čp. 451 je částečná bezbariérovost zajištěna výtahem a bezbariérovou koupelnou. Budova Petr a budova Jana jsou zcela bezbariérové.

Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 18 let, horní bez omezení.

Službu poskytujeme na základě postupů odpovídajících požadavkům standardů kvality sociálních služeb, chráníme osobní a citlivé údaje uživatelů služeb.

Kapacita služby je 48 míst.

Poskytujeme službu takovým způsobem, aby docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného života uživatelů. Podporujeme udržení, případně rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Uživatelé jsou podporováni individuálně, způsobem individuálního plánování služby jsou připravováni na případný přechod do služby s nižší podporou.

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením svým charakterem poskytovaných služeb nemůže zajistit služby osobám:

 • jejichž chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují pravidla organizace, ohrožují sebe nebo ostatní uživatele, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci),
 • závislým na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.) nebo osobám ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách
 • s primárně psychiatrickým onemocněním
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou přítomnost a péči zdravotnického personálu
 • s nevyléčitelným infekčním onemocněním, ani v akutní fázi infekčního onemocnění
 • vyžadujícím plnou bezbariérovost objekt

Služba Chráněné bydlení (identifikátor služby 489 05 97)

poskytujeme:

 • ve třech bytech v  Hodkovicích nad Mohelkou, Mánesova 493 a 494  /bariérové byty/
 • ve čtyřech bytech v  Liberci, Na Rybníčku 876/ 5a, b  /možnost se dopravit s pomocí výtahu/
 • osobám, které mají sníženou soběstačnost, z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 18 let, horní bez omezení. Službu poskytujeme na území Libereckého kraje.

Kapacita služby je 10 míst.

Službu poskytujeme na základě postupů odpovídajících požadavkům standardů kvality sociálních služeb, chráníme osobní a citlivé údaje uživatelů služeb.

Podporujeme rozvoj schopností a dovedností s cílem, aby uživatelé v maximální možné míře byli schopni sebeobsluhy a mohli uspokojovat svoje potřeby, zájmy a přání. Poskytujeme službu tak, aby docházelo k přirozenému začleňování do společnosti, což vede k prožívání aktivního a plnohodnotného života uživatelů. Pracujeme způsobem individuální podpory a plánování služby. Uživatelé jsou připravováni na případný přechod do služby s nižší podporou.

Služba Chráněné bydlení svým charakterem poskytovaných služeb nemůže zajistit služby osobám:

 • jejichž chování např. hrubě narušuje mezilidské vztahy, nerespektuje a nedodržuje pravidla organizace, uživatel jím ohrožuje sebe nebo ostatní uživatele, vyžaduje nebo potřebuje stálou osobní asistenci
 • závislým na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol, apod.) nebo osoby ve stádiu léčení ze závislosti na těchto látkách
 • s primárně psychiatrickým onemocněním
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou přítomnost a péči zdravotnického personálu
 • s nevyléčitelným infekčním onemocněním, ani v akutní fázi infekčního onemocnění
 • vyžadujícím bezbariérovost objektů

Garantovaná nabídka služeb, informační leták

Důležité odkazy

Katalog sociálních služeb

Naši organizaci můžete nalézt v Katalogu sociálních služeb poskytovaných v Libereckém kraji  http://www.datovecentrum.info/katalog

Ministerstvo práce a socálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs/