Domov a Centrum aktivity,

příspěvková organizace

Hodkovice nad Mohelkou

Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Nabídka volné pracovní pozice

Přijmeme pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici pracovník v sociálních službách

Nástup: dohodou

Pracovní doba: nepřetržitý provoz ve službách od 7.00 do 19.00 a od 19.00 do 7.00 včetně víkendů a svátků.

Osobnostní předpoklady pro práci v sociálních službách: schopnost vykonávat péči spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s pomůckami, prádlem, udržování čistoty, podpora soběstačnosti.

Odměňování dle platových tabulek v závislosti na počtu odpracovaných let podle zákona č. 108/2006 Sb . pro pracovníky v sociálních službách.

4. platová třída od 17 770 Kč až 25 530 Kč + 2630 Kč zvláštní příplatek + příplatek za práci o víkendu, svátcích, dodatková dovolená.

Služby o víkendech a svátcích jsou s ohledem na provozní požadavky.


Podmínky: • Nutné očkování proti žloutence typu B – hradí pojišťovna a realizace probíhá při vstupní prohlídce u našeho smluvního lékaře. • ŘP typu B výhodou

Kontakt: Zájemci nechť zasílají životopis společně s motivačním dopisem a Souhlasem se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů souvisejících s hledáním práce na adresu: cadova@dcahodkovice.cz

Případné dotazy na tel. čísle 606 080 464

Poskytnutím svých osobních údajů v zaslaném životopise a případných dalších osobních materiálů do společnosti Domov a Centrum aktivity, p.o. IČ 71220097, se sídlem Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance na pozici pracovník v sociálních službách. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze stany naší organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické sobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů.